DMCA

Всички RSS емисии са защитени от законите за авторското право на САЩ и международните договори за авторско право. Всички права на собственост и права на интелектуална собственост върху RSS каналите остават в zhiznenata-energiya.com и никоя част от тях не се счита за възложена или лицензирана за вас.